Apr 092012
 

Aplikacija za praćenje razvoja Vaše bebe od začeća, pa do navršene jedne godine života.

Ova aplikacija je namijenjena svim budućim, ali i roditeljima novorođenih beba (do 12 mjeseci), koji žele imati bliski uvid u razvoj svoje bebe od momenta začeća, pa do navršene prve godine života.

Aplikacija je dizajnirana na način da se informacije o Vašoj bebi (ili trudnoći, u zavisnosti od toga šta ste odabrali) ažuriraju na mjesečnoj, odnosno sedmičnoj, bazi.
Notifikacija, koja se može uključiti ili isključiti, obavještava kada dođe do promjena i kada su nove informacije dostupne.

Kako aplikacija izgleda možete vidjeti na slikama ispod:

01 02 03 04

Aplikaciju, koja je potpuno besplatna, možete instalirati na vaš Android bazirani mobilni telefon koristeći Google Play Store.

Uživajte! ;)

   
© 2012 Mobilna Halka - mHalka Suffusion theme by Sayontan Sinha